Com descobrir les sinergies entre la tecnologia i la gestió de les empreses? Els avantatges d’un e-portafoli elaborat en el context de relacions intergeneracionals

Xavier Rambla, Desembre 2022
Universitat Autònoma de Barcelona

Des de 2016 l’assignatura Societat de la Informació (dels graus d’Empresa i Tecnologia i de Gestió Aeronàutica) de la UAB organitza tallers de discussió sobre un ampli ventall d’innovacions digitals. Mentre que els i les estudiants analitzen aquestes innovacions des de la perspectiva de la sociologia de la tecnologia, un grup de persones alienes a la universitat els interpel·la des de la seva experiència professional, vital i biogràfica.

Els i les voluntàries del Programa Compartint Universitat de l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Sants-Montjuïc) presten aquest servei a la docència universitària. El programa intenta fomentar les relacions intergeneracionals tot obrint espais d’interacció entre persones majors de seixanta anys i persones més joves, en aquest cas entre vint i trenta anys. D’aquesta manera invertim la lògica habitual de fomentar l’aprenentatge donant serveis des de la universitat a la societat. En aquest cas és la societat qui impulsa la formació al llarg de tota la vida i l’envelliment actiu donant un servei pedagògic inestimable a la universitat.

El fet de sortir de la zona de confort que representen les aules ajuda l’alumnat a comprendre aspectes sobre els quals en altres ocasions no havia pensat amb prou deteniment. Els dilemes de la protecció de dades o les emissions de CO2 provocades per les mateixes eines digitals en són bons exemples. Per entendre les interfícies que connecten l’empresa, la tecnologia i la logística, és imprescindible percebre els diversos sentits que una mateixa eina pot adquirir en contextos diferents.

Professorat i alumnat comentem aquesta experiència a través d’un e-portafoli. Aquest instrument permet compartir entrades i comentaris sobre els debats mantinguts als tallers, les estratègies de cerca de documentació, l’aplicació dels conceptes a l’anàlisi i les sensacions que tot plegat desperta. És un continu moviment d’anada i tornada entre estudiants i docents que acaba donant forma a reflexions multidimensionals, sociològiques, tecnològiques i personals.

Acabem amb una nota més tècnica. Al llarg dels anys ha variat el suport tècnic de l’e- portafoli. Mahara va proporcionar un utillatge molt útil entre 2016 i 2020, però l’anterior acoblament amb Moodle-UAB no complia els nous requisits de seguretat. Durant els mesos posteriors al ciberatac de 2021, la Llibreta de Microsoft Teams va ser útil per substituir els entorns de la universitat. Després, la Wiki de Moodle s’ha convertit en el nou suport dins del context que reclamen les actuals condicions de ciberseguretat de la UAB.