Redactat

 

Què et cal saber?

Només cal que responguis les preguntes següents en un document de text i enviar-nos-el mitjançant el formulari que hi ha al final d’aquesta pàgina.

 Les respostes han de ser breus i concises.

Preguntes

Les notes no revelen tots els aspectes de l’aprenentatge a l’educació superior. Quan un grup d’estudiants feu les vostres tasques i exercicis, també reflexioneu sobre l’interès d’aquestes activitats i comenteu si us han semblat interessants. A continuació et fem unes preguntes sobre l’assignatura des de la qual t’hem convidat a participar.

 

  • L’assignatura ha estat presencial i alhora heu fet servir eines digitals. Ens podries explicar les teves experiències amb aquestes dues modalitats? Agrairíem una resposta prou específica com perquè ens hi donessis força detalls que ens ajudessin a preparar millor les classes al futur.
  • Quins passos has seguit per assolir la teva nota? Què has fet?
  • Has seguit alguna guia amb orientacions? Si és el cas, on has trobat aquesta guia?
  • Aquest curs quina sensació et deixa de la docència i del teu aprenetatge?
  • Com creus que aquest curs ha influït sobre la teva manera d’entendre i de practicar l’educació?
  • Com descriuries el suport que el professorat t’ha donat i els comentaris que t’ha fet durant el curs?
  • Creus que el professorat t’hauria de donar més suport en les activitats presencials i en línia d’aquest curs? Quin altre suport hauria de ser? De quin tipus?

Envia